Prehrambeni
tečni tereti

Transport je jedna od faza u proizvodnji prehrambenih proizvoda. Koristeći EuroTankTrans kao prevoznika ne dobijate samo prevoznika već i nekoliko dodatnih korisnih beneficija

Prehrambeni tečni tereti


Transport je jedna od faza u proizvodnji prehrambenih proizvoda. Koristeći EuroTankTrans kao prevoznika ne dobijate samo prevoznika već i nekoliko dodatnih korisnih beneficija:

• vaš teret se prevozi u cisternama najvećeg kvaliteta koji ispunjavaju najstrože higijenske uslove i namenjeni su samo za transport prehrambenih proizvoda

• naš vozni park tegljača se sastoji od najmodernijih kamiona koji ispunjavaju stroge ekološke norme Euro3 i Euro5 premijum brendova Mercedes i Scania

• dostupnost 24/7

• individualan pristup svakom pojedinačnom nalogu za transport omogućava da se svi dodatni zahtevani parametri izvrše tačno i efikasno prema željama klijenta

• veliki broj vozila i višekomornih cisterni omogućavaju transport svih vrsta tečnih prehrambenih tereta

• svi naši kamioni poseduju CMR osiguranje robe u transportu


Dizajn i optimizacija za pretraživače by